Decra tagekspert

Skal De have nyt tag, kan De vælge mellem alle Danmarks Decra tageksperter, der har specialiseret sig i at lægge nye tage og renovere gamle.
 
De kan finde Decra tageksperterne områdevis registreret med navn, by og telefonnummer. Nogle Decra tageksperter er markeret med blåt - ved at klikke her kan man se referencebilleder fra den enkelte Decra tagekspert.
 

Kontrolordning for Decra tageksperter:
Enhver Decra tagekspert er tilsluttet en kontrolordning med følgende indhold:

 

Alt arbejde udført med Decra af en Decra tagekspert registreres hos Icopal a/s.
Decra tageksperten udfører kvalitetssikring i henhold til gældende regler.

Icopal a/s udvælger stikprøvevis et antal tage til visuel kontrol. Kontrol kan ikke rekvireres hos Icopal a/s.
Hvis kvalitetskontrollen afslører fejl og mangler, rettes disse omgående af Decra tageksperten uden udgift for bygherren.
Kvalitetskontrollen indebærer ikke nogen begrænsninger i Decra tagekspertens ansvar for udførelsen.  

 


 

 
Til forside
Dansk byggeri

Knud Verdich A/S - Tømmerupvej 94 - 2770 Kastrup - Tlf. 32 53 55 35 - Mail. knud.verdich@mail.dk